Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
2.6.2020RegistráciaViktor FixelŠportový klub Fair Levice2.6.2020ZdarmaÁno
21.5.2020RegistráciaMarián BalogFBC Paradise Nitra21.5.2020ZdarmaÁno
21.5.2020Licencia Marek Drienka1. FbK Banská Bystrica21.5.2020SúpiskaÁno
20.5.2020LicenciaSára HôrkováNemšovský Telovýchovný Spolok Florbalový Klub - Základné Školy Nemšová20.5.2020LicenciaÁno
15.5.2020Licencia Ján BjaloňTelovýchovná jednota Družstevník Mútne15.5.2020SúpiskaÁno
7.4.2020RegistráciaIngrid KozejováMaskantje Juniors7.4.2020ZdarmaÁno
27.3.2020RegistráciaTomáš ĎuricaFair Play Sports27.3.2020ZdarmaÁno
24.3.2020RegistráciaJán BjaloňTelovýchovná jednota Družstevník Mútne24.3.2020ZdarmaÁno
16.3.2020LicenciaBruno BodnárFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice16.3.2020LicenciaÁno
16.3.2020LicenciaRyan StaňaFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice16.3.2020LicenciaÁno
16.3.2020LicenciaRichard ŠurkaFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice16.3.2020LicenciaÁno
9.3.2020LicenciaJonáš BorošSnipers Bratislava9.3.2020LicenciaÁno
9.3.2020RegistráciaMiroslav KocúrŠportový klub Radoľa - Florbalový oddiel Vretenice9.3.2020ZdarmaÁno
8.3.2020Licencia Marko GavaľaŠportový klub FbO Florpédo Bratislava8.3.2020SúpiskaÁno
8.3.2020RegistráciaMarko GavaľaŠportový klub FbO Florpédo Bratislava8.3.2020ZdarmaÁno
6.3.2020Licencia Oliver SoskaVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava6.3.2020SúpiskaÁno
6.3.2020Licencia Michal LehotskýVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava6.3.2020SúpiskaÁno
6.3.2020Licencia Matej HinterschusterVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava6.3.2020SúpiskaÁno
6.3.2020RegistráciaMatej HinterschusterVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava6.3.2020ZdarmaÁno
6.3.2020RegistráciaOliver SoskaVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava6.3.2020ZdarmaÁno
6.3.2020RegistráciaMichal LehotskýVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava6.3.2020ZdarmaÁno
6.3.2020Licencia Oliver BroszŠportový klub LIDO6.3.2020SúpiskaÁno
6.3.2020RegistráciaOliver BroszŠportový klub LIDO6.3.2020ZdarmaÁno
6.3.2020Licencia Adam RogaľFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice6.3.2020SúpiskaÁno
6.3.2020RegistráciaAdam RogaľFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice6.3.2020ZdarmaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.