Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
20.2.2020Licencia Samuel BednárKlub hokejbalu a florbalu Púchov20.2.2020SúpiskaÁno
20.2.2020RegistráciaSamuel BednárKlub hokejbalu a florbalu Púchov20.2.2020ZdarmaÁno
19.2.2020Licencia Timotej ŠťastnýŠportový klub 1.FBC Trenčín19.2.2020SúpiskaÁno
19.2.2020RegistráciaTimotej ŠťastnýŠportový klub 1.FBC Trenčín19.2.2020ZdarmaÁno
18.2.2020RegistráciaDaniela ŽilaváŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves18.2.2020ZdarmaÁno
18.2.2020RegistráciaDominika KapalkováŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves18.2.2020ZdarmaÁno
18.2.2020RegistráciaKatarína OndasováŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves18.2.2020ZdarmaÁno
18.2.2020RegistráciaKarolína RobotinováŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves18.2.2020ZdarmaÁno
15.2.2020Licencia Michaela ČernáOSDS Fitness centrum Červeník o.z.15.2.2020SúpiskaÁno
15.2.2020RegistráciaMichaela ČernáOSDS Fitness centrum Červeník o.z.15.2.2020ZdarmaÁno
15.2.2020Licencia Lukáš ĎatkoRevel sport club15.2.2020SúpiskaÁno
15.2.2020Licencia Oliver VlčkoŠK Harvard Partizánske15.2.2020SúpiskaÁno
15.2.2020RegistráciaOliver VlčkoŠK Harvard Partizánske15.2.2020ZdarmaÁno
14.2.2020Licencia Sebastián VorčákAcademic Žilinská univerzita Žilina14.2.2020SúpiskaÁno
14.2.2020RegistráciaSebastián VorčákAcademic Žilinská univerzita Žilina14.2.2020ZdarmaÁno
14.2.2020Licencia Eduard DropkoFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice14.2.2020SúpiskaÁno
14.2.2020RegistráciaEduard DropkoFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice14.2.2020ZdarmaÁno
14.2.2020Licencia Samuel OndkoŠkolský športový klub Stars Lipany14.2.2020SúpiskaÁno
14.2.2020RegistráciaSamuel OndkoŠkolský športový klub Stars Lipany14.2.2020ZdarmaÁno
14.2.2020Licencia Alex Christian GašparovskýŠportový klub FbO Florpédo Bratislava14.2.2020SúpiskaÁno
14.2.2020RegistráciaAlex Christian GašparovskýŠportový klub FbO Florpédo Bratislava14.2.2020ZdarmaÁno
13.2.2020Licencia Alex VaškoAcademic Žilinská univerzita Žilina13.2.2020SúpiskaÁno
13.2.2020RegistráciaAlex VaškoAcademic Žilinská univerzita Žilina13.2.2020ZdarmaÁno
13.2.2020Licencia Lujza BlaškováVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava13.2.2020SúpiskaÁno
13.2.2020Licencia Michaela Sophia PaulinyováVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava13.2.2020SúpiskaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.