Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
21.8.2018Licencia Tomáš KopeckýŠportový klub 1.FBC Trenčín21.8.2018SúpiskaÁno
21.8.2018Licencia Jakub OndrášikŠportový klub 1.FBC Trenčín21.8.2018SúpiskaÁno
21.8.2018HosťovanieMiroslav ĎuríkŠportový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom21.8.2018HosťovanieÁno
21.8.2018PrestupJakub MadunickýSnipers Bratislava21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupMichal VeselovskýSnipers Bratislava21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupMartin VeselovskýSnipers Bratislava21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupDávid BarošFlorbalový klub AS Trenčín21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupAdam MoravecFlorbal centrum Skalica21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupTomáš VymyslickýFlorbal centrum Skalica21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupViktor VoglFlorbal centrum Skalica21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupTomáš VaškoFlorbal centrum Skalica21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupMichal ŠtefanecFlorbal centrum Skalica21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupVladimír JordánFlorbal centrum Skalica21.8.2018PrestupÁno
21.8.2018PrestupFilip KondlaFlorbal centrum Skalica21.8.2018PrestupÁno
20.8.2018Licencia Tomáš MatulaSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Andrej TibenskýSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Ondrej GajdošSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Martin CihoSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Tomáš HricaSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Šimon VranaSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Jakub ZemiarSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Peter SečanskýSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Roman KodajSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Michal KollerSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno
20.8.2018Licencia Matúš GajdošSnipers Bratislava20.8.2018SúpiskaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.