Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
21.1.2018LicenciaNatália BroošováVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán BratislavaLicenciaČaká sa na úhradu
21.1.2018LicenciaDávid HudecŠK Harvard Partizánske22.1.2018LicenciaÁno
20.1.2018Licencia Siniša BelayŠportový klub LIDO20.1.2018SúpiskaÁno
20.1.2018Licencia Leonard TulisFBC BlueBerries Modra20.1.2018SúpiskaÁno
20.1.2018Licencia Dávid FajnorFBC BlueBerries Modra20.1.2018SúpiskaÁno
19.1.2018LicenciaMichal ČachanŠK Dragons Ružinov Bratislava19.1.2018LicenciaÁno
19.1.2018Licencia Richard VelkFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice19.1.2018SúpiskaÁno
19.1.2018Licencia Damián HudecFlorbalový klub AS Trenčín19.1.2018SúpiskaÁno
19.1.2018Licencia Matias KrúpaFlorbalový klub AS Trenčín19.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Roman TriebeľOrganizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Alexander AntušFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Július SchmidtFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Tomáš NagyFlorbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Marco PajtášAcademic Žilinská univerzita Žilina18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018LicenciaTomáš VelčovskýKlub hokejbalu a florbalu Púchov18.1.2018LicenciaÁno
18.1.2018Licencia Martin HaraslínFBC Lions Bratislava18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Jakub DulíkŠK Slávia SPU DFA Nitra18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Bibiána BidelnicováŠK Slávia SPU DFA Nitra18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Oliver HaščíkŠK Slávia SPU DFA Nitra18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Katarína SlobodováŠK Slávia SPU DFA Nitra18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Patrik FoltysŠK Slávia SPU DFA Nitra18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Viliam ŠimočkoŠportová škola Galaktikos18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018Licencia Sebastian ElliotŠportová škola Galaktikos18.1.2018SúpiskaÁno
18.1.2018LicenciaDominik BabčanKlub hokejbalu a florbalu Púchov18.1.2018LicenciaÁno
18.1.2018LicenciaLukáš ImrišíkJSC educationis18.1.2018LicenciaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.