Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
22.8.2019Licencia Marek JudiakTelovýchovná jednota Družstevník Mútne22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Dominik MichlíkTelovýchovná jednota Družstevník Mútne22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019PrestupIvana BardoňováŠK Slávia SPU DFA Nitra22.8.2019PrestupÁno
22.8.2019HosťovaniePamela SkovajsováŠK Slávia SPU DFA Nitra22.8.2019HosťovanieÁno
22.8.2019Licencia Marcel MichaliakŠportový klub FbO Florpédo Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Oliver SzombathŠportový klub FbO Florpédo Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019PrestupMarcel MichaliakŠportový klub FbO Florpédo Bratislava22.8.2019PrestupÁno
22.8.2019PrestupOliver SzombathŠportový klub FbO Florpédo Bratislava22.8.2019PrestupÁno
22.8.2019Licencia Michal KollerSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Simona KratochvílováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Dávid VagaskýSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019RegistráciaSimona KratochvílováSnipers Bratislava22.8.2019ZdarmaÁno
22.8.2019Licencia Sofia BaranováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Kristína JurkáčkováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Nela TóthováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Ema HergottováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Michal BujnaSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Lívia JurkovičováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Matej ŠefrankoSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Zuzana FilasováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Ladislav HubáčekSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Sára GrancováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Kamila MacejákováSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Martin CihoSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno
22.8.2019Licencia Adam UrbanSnipers Bratislava22.8.2019SúpiskaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.