Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
23.3.2018Licencia Jakub GrešFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Jakub OndrijaFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Viliam ValičekFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Filip GoreckýFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Soňa DolinskáFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Alex KašlíkFloorballToday23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Adam RákošFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Daniel BavolárFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Daniel LapčákFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Michal VojtekFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Slavomír SemanFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Michal ŠebeňaŠportový klub 1. FBC Zvolen23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Sandra ŠtelbadskáFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Soňa KacvinskáFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Alexandra ProkopováFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Laura LipkováFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Michaela MatiskováFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Júlia HoroščákováFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Lea SabolováFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Silvia DudekováFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Laura SabolováFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
23.3.2018Licencia Natália PoľanskáFBC Mikuláš Prešov23.3.2018SúpiskaÁno
22.3.2018Licencia Filip BandikSpojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora "FBK RAptORs"22.3.2018SúpiskaÁno
22.3.2018LicenciaGerhard PuchírFlorbalový klub Michalovce23.3.2018LicenciaÁno
22.3.2018Licencia Richard FrtúsVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava22.3.2018SúpiskaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.