Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
12.12.2019LicenciaTimotej PečitFbK Turany12.12.2019LicenciaÁno
12.12.2019LicenciaPeter SigetŠK Dragons Ružinov Bratislava12.12.2019LicenciaÁno
12.12.2019PrestupPeter SigetŠK Dragons Ružinov Bratislava12.12.2019PrestupÁno
12.12.2019RegistráciaŠimon ĎuricaŠportový klub 1. FBC Zvolen12.12.2019ZdarmaÁno
11.12.2019Licencia Adam VaškebaFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019SúpiskaÁno
11.12.2019Licencia Adam ChmelárFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019SúpiskaÁno
11.12.2019Licencia Damian MatlochFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019SúpiskaÁno
11.12.2019Licencia Jozef UrbanFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019SúpiskaÁno
11.12.2019RegistráciaAdam ChmelárFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019ZdarmaÁno
11.12.2019RegistráciaAdam VaškebaFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019ZdarmaÁno
11.12.2019RegistráciaJozef UrbanFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019ZdarmaÁno
11.12.2019RegistráciaDamian MatlochFlorbalový klub QuickBall Levoča11.12.2019ZdarmaÁno
11.12.2019Licencia Michaela KaplanováŠportový klub Fair Levice11.12.2019SúpiskaÁno
11.12.2019RegistráciaDorota ValkovičováŠportový klub Fair Levice11.12.2019ZdarmaÁno
11.12.2019RegistráciaMichaela KaplanováŠportový klub Fair Levice11.12.2019ZdarmaÁno
11.12.2019Licencia Marek OlšiakDTF team Detva11.12.2019SúpiskaÁno
10.12.2019Licencia Stanislav OpavskýŠK Dragons Ružinov Bratislava10.12.2019SúpiskaÁno
10.12.2019LicenciaMarko LopuchovskýSabinovský florbalový klub10.12.2019LicenciaÁno
10.12.2019LicenciaMichal PavlíkSabinovský florbalový klub10.12.2019LicenciaÁno
10.12.2019RegistráciaMichal PavlíkSabinovský florbalový klub10.12.2019ZdarmaÁno
10.12.2019LicenciaMartin DvorskýŠportový klub Modra10.12.2019LicenciaÁno
10.12.2019LicenciaMartin MelichDTF team Detva10.12.2019LicenciaÁno
10.12.2019LicenciaAdam MakovníkDTF team Detva10.12.2019LicenciaÁno
10.12.2019Licencia Jakub JanegaŠportový klub 1.FBC Trenčín10.12.2019SúpiskaÁno
10.12.2019RegistráciaJakub JanegaŠportový klub 1.FBC Trenčín10.12.2019ZdarmaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.