Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
21.9.2018Licencia Izabela BujtárováFBC MH Florbal Bratislava21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Sára GrancováFBC MH Florbal Bratislava21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018RegistráciaIzabela BujtárováFBC MH Florbal Bratislava21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018Licencia Marek ŠimurdiakSpojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora "FBK RAptORs"21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018RegistráciaMarek ŠimurdiakSpojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora "FBK RAptORs"21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018RegistráciaLukáš JarábekFBC MH Florbal Bratislava21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018RegistráciaMartin JánošíkFloorball club Young Arrows Spišská Nová Ves21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018Licencia Vojtech KrálŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Július KochanŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Jana MajkuthováŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Andrea RichnavskáŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Michal FrankovičŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Viktória HadbavnáŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018RegistráciaViktória HadbavnáŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018RegistráciaMiroslav TalloFBC MH Florbal Bratislava21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018RegistráciaSára GrancováFBC MH Florbal Bratislava21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018Licencia Valér SalanciŠportový klub 1. FBC Zvolen21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Samuel MacharíkŠportový klub 1. FBC Zvolen21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018Licencia Pavel ŠimunŠportový klub 1. FBC Zvolen21.9.2018SúpiskaÁno
21.9.2018RegistráciaSamuel MacharíkŠportový klub 1. FBC Zvolen21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018RegistráciaValér SalanciŠportový klub 1. FBC Zvolen21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018RegistráciaPavel ŠimunŠportový klub 1. FBC Zvolen21.9.2018ZdarmaÁno
21.9.2018LicenciaAdam SmidaŠportový klub 1.FBC Trenčín21.9.2018LicenciaÁno
21.9.2018Licencia Andrej GazdaŠK Slávia SPU DFA Nitra21.9.2018SúpiskaÁno
20.9.2018Licencia Matej BlahutŠportový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves20.9.2018SúpiskaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.