Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
19.7.2018PrestupJakub ŠkarvadaFair Play Sports19.7.2018PrestupÁno
18.7.2018Licencia Dorota LuticováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Magdaléna MikundováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Dominika DedinskáFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Frederika GondováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Sandra SimanováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Natália FerenčíkováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Soňa KišováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Klaudia SerekováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Majlinda MorinaFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Karin PiovarčiováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Aneta KováčováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Veronika DúbravskáFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Michaela DulkováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Žaneta KaššákováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Gabriela DulkováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Rebeka OrčováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Michaela JeššováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Sabina DivinskáFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Frederika KovalikováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Radka RennerováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Alexandra ObertováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Nadežda RakytováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Andrea HabovskáFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno
18.7.2018Licencia Patricia ŠipošováFlorbalový klub Tvrdošín18.7.2018SúpiskaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.