Matričná kniha poskytuje informácie členom, hráčom, klubom o stave jednotlivých žiadostí, ktoré boli spracované Matrikou SZFB. Jednotlivé údaje sú pravidelne aktualizované na základe jednotlivých zmien, ktoré uskutočnila Matrika SZFB. V prípade, ak v Matričnej knine nenájdete do 7 pracovných dní Vami zaslanú žiadosť, je treba kontaktovať Matriku SZFB na e-mail: matrika@szfb.sk, alebo na tel.: +421 948 252 853.

Dátum žiadosti Typ Meno Klub Dátum vybavenia Platba Uhradené
21.5.2018LicenciaSimona PohorelcováŠportový klub 98 Pruské25.5.2018LicenciaÁno
17.5.2018Licencia Ján ŠatkaŠportový klub Victory Stars Nová Dubnica17.5.2018SúpiskaÁno
17.5.2018Licencia Matej BubeníkŠportový klub Victory Stars Nová Dubnica17.5.2018SúpiskaÁno
17.5.2018Licencia Ondrej GeregŠportový klub Victory Stars Nová Dubnica17.5.2018SúpiskaÁno
17.5.2018Licencia Tomáš HalkoŠportový klub Victory Stars Nová Dubnica17.5.2018SúpiskaÁno
14.5.2018Licencia Michal PrádelŽatva 90 Dolný Kubín14.5.2018SúpiskaÁno
12.5.2018Licencia Lukáš ŠkvareninaŠK Harvard Partizánske12.5.2018SúpiskaÁno
11.5.2018Licencia Katarína KrivičkováVysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava11.5.2018SúpiskaÁno
11.5.2018Licencia Marína OrságováŠK Harvard Partizánske11.5.2018SúpiskaÁno
10.5.2018Licencia Alex AlföldyŠK Hargašova Záhorská Bystrica10.5.2018SúpiskaÁno
10.5.2018Licencia Adam AlföldyŠK Hargašova Záhorská Bystrica10.5.2018SúpiskaÁno
9.5.2018Licencia Tamara KamzíkováŠK Harvard Partizánske9.5.2018SúpiskaÁno
9.5.2018Licencia Peter SopkoŠportový klub 1. FBC Zvolen9.5.2018SúpiskaÁno
3.5.2018Licencia Kristián KachničFlorbalový klub Michalovce3.5.2018SúpiskaÁno
3.5.2018Licencia Šimon CesnekFBC Lions Bratislava3.5.2018SúpiskaÁno
3.5.2018Licencia Adam PlškoFlorbalový klub AS Trenčín3.5.2018SúpiskaÁno
3.5.2018Licencia Adam GolierFlorbalový klub AS Trenčín3.5.2018SúpiskaÁno
3.5.2018Licencia Adam RužičkaFlorbal centrum Skalica3.5.2018SúpiskaÁno
2.5.2018Licencia Patrik ČornejFlorbalový klub Michalovce2.5.2018SúpiskaÁno
1.5.2018Licencia Martin PetrikSabinovský florbalový klub1.5.2018SúpiskaÁno
1.5.2018Licencia Dárius BujňakSabinovský florbalový klub1.5.2018SúpiskaÁno
1.5.2018Licencia Patrik LeškoSabinovský florbalový klub1.5.2018SúpiskaÁno
29.4.2018Licencia Tomáš KampošŽatva 90 Dolný Kubín29.4.2018SúpiskaÁno
29.4.2018Licencia Andrej Dudᚎatva 90 Dolný Kubín29.4.2018SúpiskaÁno
29.4.2018Licencia Adam NovotnýFK Martinské Medvede29.4.2018SúpiskaÁno

Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov

Dátum žiadosti

Dátum, kedy matričný úsek doručenú žiadosť spracoval.

Typ

Určuje o aký typ matričného úkonu sa jedná.

Registrácia
žiadosť o registráciu, záznam člena v evidenčnej databáze SZFB, ktorá stanoví jeho príslušnosť k určitému klubu oprávneného zúčastňovať sa so svojimi družstvami súťaží organizovaných SZFB.

Licencia
zahrňuje informáciu, že danej osobe boli generované informácie k platbe licenčného poplatku na danú sezónu.

Prestup
žiadosť o prestup hráča s výpisom novej klubovej príslušnosti.

Hosťovanie
žiadosť o hostovanie hráča s výpisom klubu kam hosťuje.

Ukončenie hosťovania
žiadosť o predčasné ukončenie hosťovania.

Striedavé hosťovanie
zahrňuje žiadosť o striedavé hosťovanie hráča s výpisom klubu, družstva kam striedavo hosťuje.

Striedavý štart
žiadosť o striedavý štart hráča s výpisom klubu kde striedavo štartuje.

Ukončenie striedavého štartu
žiadosť o predčasné ukončenie striedavého štartu.

Evidenčný dodatok
informácia o hráčovi, ktorý uzatvoril s materským klubom hráčsku zmluvu.

Meno

Určuje meno osoby, ktorej sa príslušná žiadosť týka.

Klub

Určuje názov klubu, ktorého sa príslušná žiadosť týka.

Dátum vybavenia

Pokiaľ nie sú k žiadosti doručené všetky potrebné náležitosti, platba nie je pripísana na účet SZFB, nie je uvedený dátum vybavenia. Po následnom získaní všetkých potrebných náležitostí, včetne pripísania platby na účet SZFB, sa zobrazí dátum schválenia žiadosti.

Platba

Informácie o platbe, podľa sadzobníka poplatkov SZFB.

Uhradené

Určuje stav, či je žiadosť uhradená.

Áno
úhrada bola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s úspešne pripísanou úhradou sa zobrazí dátum vybavenia.

Nie
úhrada nebola úspešne pripísaná a priradená k žiadosti, súčastne s neúspešne pripísanou platbou sa nezobrazí dátum vybavenia.

Čaká sa na úhradu
úhrada na ceste, súčastne s úhradou na ceste sa nezobrazí dátum vybavenia.